Science

Phát hiện vật thể bí ẩn to như quả núi đang bò dưới đáy Thái Bình Dương

Hoạt động dịch chuyển của vật thể bí ẩn khổng lồ này ở cách mặt nước biển khoảng 1.000m, để lại một vệt dài hơn 65km […]

Công nghệ loại bỏ nạn “cắm mặt vào điện thoại” của con người

Chiếc nhẫn công nghệ được phát triển ở Hong Kong có thể giải phóng con người khỏi màn hình điện thoại. Công ty khởi nghiệp Origami […]