Science Web

Phát hiện vật thể bí ẩn to như quả núi đang bò dưới đáy Thái Bình Dương

Hoạt động dịch chuyển của vật thể bí ẩn khổng lồ này ở cách mặt nước biển khoảng 1.000m, để lại một vệt dài hơn 65km […]

Công nghệ loại bỏ nạn “cắm mặt vào điện thoại” của con người

Chiếc nhẫn công nghệ được phát triển ở Hong Kong có thể giải phóng con người khỏi màn hình điện thoại. Công ty khởi nghiệp Origami […]